Пчелин Закрилници

Пчелин Закрилници е социално предприятие в което работят младежи с интелектуални затруднения.