0879-429-909 milen_gechovski@abv.bg

Ние подкрепяме младежи с интелектуални затруднения в процеса на изграждане на трудови навици и умения за самостоятелен живот.