Вкусен мед от Закрилници

Вкусен мед от Закрилници

Основната цел, която си постави екипът на сдружение”Закрилници” в началото беше реално включване на младежи с интелектуални затруднения, живеещи в защитено жилище в работна среда, чрез изграждане на навици и умения. Проведохме поредица от срещи и разговори с местните...