Основната цел, която си постави екипът на сдружение”Закрилници” в началото беше реално включване на младежи с интелектуални затруднения, живеещи в защитено жилище в работна среда, чрез изграждане на навици и умения. Проведохме поредица от срещи и разговори с местните власти и работещите в социалните услуги с цел идентифициране на младежите. Започнахме подготовка на младежи с интелектуални затруднения.

От близо три години нашият екип полага усилия за включването на такива младежи в реална трудова дейност с цел тяхната адаптация и социална интеграция.

Екипът на сдружение „Закрилници” проведе близо двумесечна подготовка за реалното стартиране на дейностите. Професионалният ни наставник по пчеларство, който е с необходимо удостоверение за преминал курс разработи детайлна програма за обучение на младежите с интелектуални затруднения. Проведохме теоретически подготовка на младежите. Осъществени бяха поредица  от срещи с младежите за необходимата подготовка.

Младежите заедно с техния професионален наставник активно се включват в следните процеси: изваждане на рамки с пчелен мед, транспортиране и центрофугиране, използване на цедки, и тенекии за мед, добиване на восък строителни рамки, восъчни разпечатки, бракуване рамки и троптина, събиране и обработка на прополис.Получаване на готова продукция, преработка и съхранение. Прецеждане и съхранение на пчелен мед;

Като позитивен резултат може да се отчете факта, че съумяхме да създадем основите на младежите за трудова дейност. Те се включваха активно във всяка дейност от пчеларството. При всяко посещение при пчелите, професионалния наставник отново и отново разяснява правилата, които трябва да се спазват при работата с пчелни семейства и кошери.

 

Успяваме и постигаме качествена промяна при младежите с интелектуални затруднения. С положените усилия изграждаме основни трудови навици у тях и умения и практическа насоченост за работа с пчелни семейства и кошери. Ангажираността на младежите в пчелина и реалното им включване в работен процес промени тяхното ежедневие и те с нетърпение очакват всяко пътуване до пчелина.

Като добра практика може да се сподели и факта, че много хора закупиха мед с цел да подкрепят социалната ни кауза.

 

Всичко това променя хората, които купуват нашия мед ”Закрилници”

 

Всеки закупил нашия продукт подкрепя социална кауза, получава търговска марка и вкусен мед ”Закрилници”

За контакти: 0879 42 99 09e-mail: zakrilnitsi@abv.bg                    Автор: Сдружение “ЗАКРИЛНИЦИ“